Телефон: +359 32 629783
 

Срещи и Събития                                                                                                     

 City Hotel Plovdiv разполга с 2 конферетни зали (36 места и 21 места).                                     

 

Technical Information 

• 
Mutlimedia Projector 
• TV 
• DVD Player 
• Conference Sound System 
• Projector 
• Screen (with stand, automatic, static) 

• CD Player 
• Sound System 
• Flipchart  
• Power Amplifier
• Mixer 
• Speakers 
• Computer Speakers 

 

БУЛТИШ заседание са организирани третата седмица на всеки месец в сряда в City Hotel Plovdiv. 

 

БУЛТИШ – Дружество на български и турски бизнесмени е организация с нестопанска цел, което е регистрирано с решение на Пловдивски Окръжен съд.

 

Основните цели на БУЛТИШ са развиване на дейност в областта на бизнеса, съвместното предприемачество, социалната сфера, образованието, културата и изкуствот, да съдейства за оптимизиране на условията за съвместна стопанска дейност на членовете в страната и чужбина, да подпомага усилията на членуващите за стартиране на законосъобразна стопанска дейност. Дружеството извършва маркетингови проучвания, изготвя анализи и оценки за развитие на бизнеса, оказва помощ за подготвяне на документи, необходими за осъществяване на стопанска и външноикономическа дейност. 

 

 

 

 

 

Фото Галерия

 

 

360° Панорами

      

       

 

 

 

 

 
Свържете се с нас ДИРЕКТНО

City Hotel Plovdiv, Ул “Владая” 3
гр. Пловдив / България
Тел: +359 32 629 783-784-785
Факс: +359 32 629 786